dilluns, 12 de desembre del 2011

Ús de l'ordinador a l'escola. Metàfores.

En aquesta entrada us parlaré sobre la conceptualització de la naturalesa de l'aprenentatge amb l'ordinador. Per fer-ho m'he llegit cuatre metàfores escrites per Charles Crook on es plantejen cuatre models d'ús de l'ordinador en els entorns educatius i els formula en forma de metàfores. A través d'aquestes metàfores s'explica com la tecnologia ens pot ensenyar o ajudar a aprendre, en funció del paper que hagi de jugar l'ordinador. A continuació us presentaré les quatre metàfores, de les quals em centraré en les dues primeres per fer un breu comentari relacionat amb algunes activitats realitzades a GITIC.
  1. La metàfora tutorial: l'ordinador com a tutor
  2. La metàfora de la construcció: l'ordinador com a alumne
  3. La metàfora del laboratori: l'ordinador com a simulador
  4. La metàfora de la caixa d'eines: l'ordinador com a eina
LA METÀFORA TUTORIAL
Aquesta metàfora fa referència a el propi autoaprenentatge mitjançant l'ús de l'ordinador. En aquesta és l'ordinador qui fa de mestre i tutoritza el procés d'aprenentatge realitzat per l'alumne. En la metàfora tutorial es té dues coses presents: per un costat la idividualització del procés d'aprenentatge, i per altre la presentació d'informació significativa que ajudi l'alumne a avançar.
Com a exemple puc reflexar el programa Cmap Tools, en el qual l'alumne crea uns mapes conceptuals mitjançant uns coneixement o ideees adquirides previament i aquests li serveixen a la vegada per saber gestionar la seva informació.

LA METÀFORA DE LA CONSTRUCCIÓ
Aquesta metàfora centra l'ús de l'ordinador en l'alumne, el qual és qui controla la màquina i no al revés. Els alumnes construeixen idees a partir de la seva pròpia exploració. Ell és qui "ensenya", donant instruccions a l'ordinador per indicar-li les tasques que ha de fer. 
En quant a aquesta metàfora identifico com a programa més rellevant dels que hem après el Scratch, el qual és un programa de programació en què l'alumne dona instruccion a la màquina (que ve representada en forma de ninot) i l'indica les tasques que vol que faci.


Finalment, vull donar suport a aquesta iniciativa de l'ús de l'ordinador a l'escola, però sempre tenint present que tots aquests suports digitals NO han de substituir mai un mestre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada